قسم سهراب سپهری

نه من می مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم ابادی.....

به حباب نگران لب رودقسم و به کوتاهی ان لحظه شادی که گذشت غصه هم میگذرد آن

چنان که فقط خاطره ای خواهدماند.....

لحظه ها عریانند به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز....

( سهراب سپهری)

/ 1 نظر / 7 بازدید
KIMIYA

خیلی زیبا بود آجی سهراب سپری شعراش روح آدمو نوازش میده انگیزه واسه ادامه راه میده![ماچ]