ازدواج

پسر: حوصله ام سر رفت

دختر: ازچی؟

پسر: از دوست بودن با تو !

دختر: یعنی میخوای بهم بزنی

پسر: نه عزیز دلم بیا عروسی کنیم

/ 4 نظر / 19 بازدید
KIMIYA

هه هه!چ جالب![لبخند]

پنــــی

بیگ لایــــــــــــــــــــــــــــــک[قلب]