روزی خواهدرسید

باورت بشودیانه روزی میرسد که دلت برای هیچکس به اندازه من تنگ نخواهد شد

برای نگاه کردنم خندیدنم اذیتت کردنم برای تمام لحظاتی که درکنارم داشتی

روزی خواهدرسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود

میدانم روزی که دیگرنیستم

وهیچکس تکرارمن نخواهدشد

/ 1 نظر / 9 بازدید
amirexa

این پستتو خیلی دوس داشتم......... موفق باشی[گل]