رفت

رفت....

بی انکه مرابه خدا بسپارد..

نمیدانم خدارا ازیاد برد یا مرا.......

/ 2 نظر / 65 بازدید
hamid reza

ازسکوتم بترس؛ وقتی که ساکت می شوم لابدهمه دردهایم رابرده ام پیش خدا.

مهران

عالـــــــــــــــی [تایید]