/ 2 نظر / 39 بازدید
الکــــــــــس

دلم تنگشـــــــــــــــه بخــــــــــدا قســـــــــــــــم لـــــــــــــایــــــــــک

دلتنگ،دلداده

خسته تر و دلتنگ تر از این نمیتونم باشم.