قول.

 

دخترک به پسرک گفت:قول بده هیچ دختری را بعد من بیشتر از من دوست نداشته باشی

پسرک گفت:نمیتوانم قول بدهم

دخترک با گریه گفت:یعنی چی!!یعنی میخوای ترکم کنی!!!

گفت:نه دختری که بعد از تو دوستش خواهم داشت تو را مامان صدا میکند!

/ 0 نظر / 19 بازدید