اغوشت

 

گاهی نیــــــاز داری به یه آغوش بی منت

که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخــــواد

که وقتی تــــو اوج تنهـــــــــایی هستی

با چشمــــــاش بهت بگـــــــــه :

هستم تا ته تهش ! هستـــــــــی؟؟؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
KIMIYA

گاهی نه! آدم همیشه و همه جا به همچین آغوشی نیاز داره![افسوس][گل][گل][گل]