موبایل.

گوشی موبایلی که توی دست فشرده نشه
به خاطر تو بوسیده نشه
شب کنار بالش گذاشته نشه
چند بار نیمه های شب به خاطر پیام های احتمالی ت نگاه نشه
گوشی موبایل نیست که.....
صرفا همون گوشت کوب معروفه که به خاطر نداشتن تو باید روزی صد بار کوبیدش به دیوارررررر

/ 0 نظر / 13 بازدید