نمیشود زد به بیخیالی..

 

همیشه نمیشود زدبه بیخیالی وگفت:تنها امدم وتنها میروم...

یک وقت های شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای کم می اوری..

این دل وامانده....

ان یک نفر را میخواهد!!

[ ۱۳٩٢/۱٢/٤ ] [ ۳:۳۱ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]