غیر از مرگ...

غیر از مرگ چیز دیگری جدایمان نمیکند....

این قرار اول اخر من وتو بود...

بعد ما جداشدیم....

مرگ دیر کرده بود....

[ ۱۳٩٢/٩/۱۱ ] [ ٦:٢٠ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]