دنیا

در دنیا فقط 3 نفر هستند که بدون هیچ چشمداشت و منتی

و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را برطرف میکنند،

پدر و مادرت و نفر سومی که خودت پیدایش میکنی،

مواظب باش که از دستش ندهی

و بدان که تو هم برای او نفر سوم خواهی بود

چرا که در ترسیم تقدیرت نیز نقش خواهد داشت. 

[ ۱۳٩٢/۱/٢٥ ] [ ٥:٥٠ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]