پناهی4

دنیا را بغل گرفتیم گفتند امن است هیچ کاری با ما ندارد
خوابمان برد
بیدار شدیم
دیدیم آبستن تمام دردهایش شده ایم

حسین پناهی

[ ۱۳٩٢/۳/٢٩ ] [ ٤:٢۱ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]