» روبه راه.. :: ۱۳٩٤/٢/٩
» دلداده...(پست ثابت) :: ۱٤٠٠/۳/٢٧
» ارزویم :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» دخترجون :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» مال من.. :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» جز من!! :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» ورق... :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» رمان عاشقانه :: ۱۳٩۳/٤/٧
» زندگیم..... :: ۱۳٩۳/٤/۳
» نباشی... :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» بیخیال :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» روزهایم... :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» خسته ونا امید :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» لعنتی :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» گنجشک ها... :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» هی فلانی... :: ۱۳٩۳/٢/٥
» رفت :: ۱۳٩۳/٢/٥
» بوی خوب :: ۱۳٩۳/٢/٥
» روزگار :: ۱۳٩۳/٢/٤
» تاوان :: ۱۳٩۳/٢/٤
» غریبه... :: ۱۳٩۳/٢/٤
» وجدان :: ۱۳٩۳/٢/٤
» روز محشر :: ۱۳٩۳/٢/٤
» بهترین بالش :: ۱۳٩۳/٢/٤
» عاشق نشوید :: ۱۳٩۳/٢/۳
» دلم هوای شمال کرده.... :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» اگه دلت واسه کسی تنگ شده لایک کن :: ۱۳٩۳/۱/٦
» نوروز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» عیدتون مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» عکسای که ازشون خوشم میاد. :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» نمیشود زد به بیخیالی.. :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» دکتر.. :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» عشق یعنی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» اهای غریبه.. :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» چه میدانی؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» روزی خواهدرسید :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» اینجا سرزمینی است.. :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» به قول سهراب.. :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» خیلی دل تنگ.. :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» دیشب.. :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» دلم برای خودم.. :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» کاش کسی می امد :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» سرماخوردگی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» اخر بازی! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» خودکشی از این قشنگتر احساس کردی؟؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» کل دنیا.. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» غیر از مرگ... :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» ای فلک.. :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» ... :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» 00 :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» بیشترین دل تنگی :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» کاش زندگی :: ۱۳٩٢/۸/۸
» هی روزگار! :: ۱۳٩٢/٧/٦
» دیگه به روز نمیشه :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» تولدم :: ۱۳٩٢/٦/٦
» هیس!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» ادمها :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» انگشتت :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» بی تو بودن!!!!!!!! :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» میرسد روزی!!!!!!!! :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» نادیا :: ۱۳٩٢/٥/٦
» گفتن :: ۱۳٩٢/٥/٥
» سرگرم! :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» رفیق :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» دل من.. :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» ارامتر :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» درد دارد :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» هوایت :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» دستهایم :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» عشق :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» بهترین لحظات :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» رو کدوم فازی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٤/۸
» دروغ :: ۱۳٩٢/٤/۸
» دلگیر :: ۱۳٩٢/٤/۸
» پناهی4 :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» پناهی3 :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» پناهی2 :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» حسین پناهی :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» دل :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» شیشه :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» بودنت. :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» طنز جالب. :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» قسم سهراب سپهری :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» اغوشت :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» حس :: ۱۳٩٢/۳/٩
» حس قشنگ :: ۱۳٩٢/۳/٩
» شکایت :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» اشتی :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» بهترینم. :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» عاشقی :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» نمی فهمند :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» دختروپسر :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» ازدواج :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» .. :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دوشم دالی؟ :: ۱۳٩٢/٢/۸
» ... :: ۱۳٩٢/٢/۸
» شماره موبایل :: ۱۳٩٢/٢/٧
» درد زندگی.. :: ۱۳٩٢/٢/٥
» دوست.. :: ۱۳٩٢/٢/٥
» اینم یه نوعه!!!!!!!! :: ۱۳٩٢/٢/٤
» مخ زدن :: ۱۳٩٢/٢/۳
» قول. :: ۱۳٩٢/٢/۳
» موبایل. :: ۱۳٩٢/٢/۳
» گریه. :: ۱۳٩٢/٢/۱
» دنیای من. :: ۱۳٩٢/٢/۱
» دوست پسر :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» عاشقی. :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» خدایا :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» یعنی..... :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» واقعیت :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» باور :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» به عشق تو :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» نگاهت :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» اغوشت :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» عاشقی. :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» جواب دنیا :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» love :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» عشق.. :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» دنیا :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» قلب :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» عشق واقعی :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» دل تنگ :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» گفتن :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» love :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» دوست داشتن :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» دنیا :: ۱۳٩٢/۱/٢٥