نباشی...

[ ۱۳٩۳/٢/۳۱ ] [ ۱:٥٧ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

بیخیال

نه نمیدانی!!

هیچکس نمیداند...

پشت این چهره ی ارام در دلم چه می گذرد....

نمیدانی!!!

کسی نمیداند..

این ارامش ظاهر واین دل نا ارام

چقدر خسته ام میکند...هیچ کس نمیداند...

[ ۱۳٩۳/٢/۳۱ ] [ ۱:٤۱ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

روزهایم...

این روزها بیشتر از قبل حال همه رامیپرسم

 سنگ صبور غمهایشان میشوم

اشکهای روی گونه هایشان را پاک میکنم

اما......

 یک نفر پیدا نمیشود که دست زیر چانه ام بگذارد

سرم را بالا بگیرد وبگویید::

حالا تو برام بگو چی شده؟؟؟؟؟

[ ۱۳٩۳/٢/٢٧ ] [ ۸:۱۳ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

خسته ونا امید

ادم باید یه تو داشته باشه که هر وقت از همه چی خسته ونا امید بود

بهش بگه مهم اینه که تو هستی

بیخیال دنیا

[ ۱۳٩۳/٢/٢٧ ] [ ۸:٠۸ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

لعنتی

[ ۱۳٩۳/٢/٢٤ ] [ ٩:٤٧ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

گنجشک ها...

 

هنوز که هنوز است

نفهمیدم گنجشگ ها چگونه یکدیگر را از هم تشخیص میدهند...

یعنی اگر عاشق شوند عشقشان کدام است؟؟؟؟

هنوز که هنوز است نفهمیدم چند نفر شبیه من بودند که تو دیگیر مرا نشناختی؟؟؟؟؟!!!

[ ۱۳٩۳/٢/۱٢ ] [ ٧:٤٠ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

هی فلانی...

هی فلانی!!!!

دیگر هوای برگردانت راندارم...

هرکجاکه دلت میخواهد برو..!

فقط ارزو میکنم وقتی دوباره هوای من به سرت زد

انقدر اسمان دلت بگیرد که باهزارشب گریه بازهم

ارام نگیری..!!

وامامن...

برنمیگردم که هیچ....

عطرتنم رااز کوچه های پشت سرم راهم جمع

میکنم که لم ندهی روی مبل های راحتی

وباخاطراتم قدم بزنی....!!

[ ۱۳٩۳/٢/٥ ] [ ٢:٠٩ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

رفت

رفت....

بی انکه مرابه خدا بسپارد..

نمیدانم خدارا ازیاد برد یا مرا.......

[ ۱۳٩۳/٢/٥ ] [ ۱:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

بوی خوب

 

بعضی ادمها بوی خوب دارند

حتی وقتی دورند

دلت که براشون تنگ میشه

بوی خوبشون تو ذهنت میپیچه

و انقدر دلت هواشونو میکند

که دوست داری الان کنارت بود

[ ۱۳٩۳/٢/٥ ] [ ۱:٥٢ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

روزگار

 

 

زخمی برتنم دارم!!

روزگارنمکش میپاشد!

من ز دردپیچ وتاب میخورم

اما..همه فکر میکنند من ز شادی میرقصم....

[ ۱۳٩۳/٢/٤ ] [ ٩:۳٤ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

تاوان

تنهایی تاوان همه"نه"هایی است که گفتم تادل کسی نشکند.....

[ ۱۳٩۳/٢/٤ ] [ ٩:۳٠ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

غریبه...

نبودنهایت انقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه تو میبینم!!!

نمیدانم غریبه ها توشده اند یاتو غریبه؟!!!

[ ۱۳٩۳/٢/٤ ] [ ٩:٢٥ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

وجدان

 

سلام مرا به وجدانت برسان واگر بیداربود

بپرس :چگونه شبها را اسوده میخوابد...

[ ۱۳٩۳/٢/٤ ] [ ٩:٢۳ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

روز محشر

گفته اند:روز محشرباکسی که دوستش داری محشور خواهی شد!!

یعنی ماباهم!!!

چقدر برای تموم شدن دنیا بی تابم...

[ ۱۳٩۳/٢/٤ ] [ ٩:۱۱ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

بهترین بالش

[ ۱۳٩۳/٢/٤ ] [ ٩:٠۱ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

عاشق نشوید

عاشقش نشوید!!!!!

به اندازه همه ی شماها برایش عاشقی کرده ام....!!!!!!!!!!

[ ۱۳٩۳/٢/۳ ] [ ۸:٤٤ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]