دلداده...(پست ثابت)

 

 

 

[ ۱٤٠٠/۳/٢٧ ] [ ٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

ارزویم

برایت ارزو میکنم ارزوی کسی باشی که ارزویش را داری..

ارزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق در خوشبختی هستی..

(مخاطب خاص)

[ ۱۳٩٤/٩/٢٧ ] [ ٩:۱٦ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

اینم میگذره..

بسلامتی اون لحظه ای که از همه دنیادلت گرفته…

نه کسی رو داری باهاش دردودل کنی…

نه دلت میخواد کسیو ناراحت کنی…

سکوت میکنی وتو دلت میگی: باشه اینم میگذره.

[ ۱۳٩٤/٢/۱۳ ] [ ٥:۱٢ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

روبه راه..

گـاهـى …

دلـت”بـه راه” نیسـت !!

ولـى سـر بـه راهـى …

خـودت را میـزنـى بـه “آن راه” و میـروى …

و همـه ، چـه خـوش بـاورانـه فکـر میکننـد …

کـه تــــو … “روبـراهـى”….!

[ ۱۳٩٤/٢/٩ ] [ ٥:٥۸ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]

دخترجون

دخـــتـــر جـــون
وقــتــی کــه نــاراحــتــی
وقـتــی کــه خـیـلـی غــم داری
وقــتــی کــه داری گــــریــــه مــیـکــنــی
شــایــد یـه پـسـر نـتـونــه پــا بــه پــات
اشــک بـریــزه و بـاهـات گـریـه کـنـه
ولــی بـه جـاش انـقـدر بـاهـات شـوخـی مـیـکـنـــه
انــقــدر ســر بــه ســـرت مـــیــــذاره
تـا جـایـی کـه بــیـن گــریـه هـاتــــــ بـخـنــدونـتــت
نــکـنــه این کـارشــو بـه پــای بـی احـسـاسـیـش بـذاریــا ….
مـیـدونــی چــی مـیـگـم ؟

[ ۱۳٩۳/٦/۱٧ ] [ ۱:۳۸ ‎ب.ظ ] [ دنیا ]